Ara
Kira Tespit ile Kira Bedeli Uyarlama Davası Arasındaki Farklar

Kira Tespit ile Kira Bedeli Uyarlama Davası Arasındaki Farklar

Süleyman Mert SOYSAL — 02 Nisan 2024

Kira tespit davası ile kira bedeli uyarlama davası, kira ilişkilerinde sıkça karşılaşılan uyuşmazlıkları çözmek için başvurulan hukuki yollar arasında yer almaktadır. Kira tespi

İşyeri kiralarında kiralayanın ve kiracının hak ve yükümlülükleri

İşyeri kiralarında kiralayanın ve kiracının hak ve yükümlülükleri

Süleyman Mert SOYSAL — 11 Ocak 2024

Günümüzde ekonomik koşulların da ciddi manada değişmesiyle kiracı ve kiraya veren ilişkileri çokça hukuki boyuta taşınmaya başlamıştır. Kira sözleşmelerine ilişkin hükümler, tara

Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu

Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu

Süleyman Mert SOYSAL — 03 Kasım 2023

Türkiye’de ticari faaliyetlerde bulunan bireyler ve işletmeler arasında sahte fatura kullanma suçu, ciddi bir hukuki mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu suç, Vergi Usul Kanunu çerçe

Marka Hakkına Tecavüz Halinde Tazminat Hesabı

Marka Hakkına Tecavüz Halinde Tazminat Hesabı

Süleyman Mert SOYSAL — 12 Eylül 2022

Bilindiği üzere 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) Tanımlar başlıklı 2. Maddesinin I bendinde Sınai Mülkiyet hakkının “markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent

Marka Hakkının Korunması

Marka Hakkının Korunması

Süleyman Mert SOYSAL — 10 Mayıs 2022

1- Türk Hukuk Sistemi’nde Marka Hakkının İhlali ve Hukuki Koruma Marka sahibinin izni alınmaksızın markanın aynısının veya benzerinin kullanılması halinde marka hakkı ihlali gerçe

Aralıklı Çalışmalarda Kıdem Süresi ve Kıdem Tazminatı

Aralıklı Çalışmalarda Kıdem Süresi ve Kıdem Tazminatı

Süleyman Mert SOYSAL — 27 Ocak 2022

Çalışma hayatının en önemli unsurlarından birini oluşturan kıdem tazminatı, İş Hukuku kapsamında uyuşmazlığın en çok yaşandığı alanlardan biridir. Kıdem tazminatına ilişkin ka

İşveren Vekilinin  Hukuki Sorumluluğu

İşveren Vekilinin Hukuki Sorumluluğu

Süleyman Mert SOYSAL — 28 Temmuz 2021

Mevzuat gereğince bütün işverenlerin gerçek ve tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın birtakım yükümlülükleri bulunmaktadır. Hem işçiyi hem de işvereni kanun önünde koruyan i

Franchise Ücreti Çeşitleri Royalty ve Giriş Bedeli

Franchise Ücreti Çeşitleri Royalty ve Giriş Bedeli

Süleyman Mert SOYSAL — 01 Nisan 2021

“Giriş ücretinin sözleşmede neyin karşılığının olduğunun belirtilmesi gerekmektedir” Franchise ücreti franchise sözleşmelerinin esaslı unsurlarından biri, hatta olmazsa olmazıdır

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yatırımcının Sigortası Olabilir mi?

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yatırımcının Sigortası Olabilir mi?

Süleyman Mert SOYSAL — 13 Ocak 2021

2021 yılına göre yatırımcının yatırım tazmin tutarı 237.643 TL olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bireyler birikimlerini daha iyi değerlendirmek ve gelir s

“Üzerinde haciz bulunan ve TPMK nezdinde tescilli olan markamı devredebilir miyim?”

“Üzerinde haciz bulunan ve TPMK nezdinde tescilli olan markamı devredebilir miyim?”

Süleyman Mert SOYSAL — 14 Kasım 2020

Günümüzde şirketler ve ticari işletmeler başta olmak üzere toplumun ekonomik yansıması olan her unsurun mal ve hizmetlerini farklılaştırma, öne çıkarma ve tercih edilir kılma aracı ol

8 YIL SÜRE İLE ERTELENİP 1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİREN KİRA HÜKÜMLERİ

8 YIL SÜRE İLE ERTELENİP 1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİREN KİRA HÜKÜMLERİ

Süleyman Mert SOYSAL — 29 Temmuz 2020

Bilindiği üzere 22.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile tüm icra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuş, daha sonra 27.04.2020 tarihli karar ile de bu süre 15.06.2020 tarihine

Franchise Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartları

Franchise Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartları

Süleyman Mert SOYSAL — 04 Kasım 2019

Günümüzde yiyeyecek ve gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda franchise modelinin yaygınlaştığını görmekteyiz. Franchise modellerini tüm dünya çapında uygulayan global markal

Pazarlamada Önemli Rol Oynayan Karşılaştırmalı Reklamların Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi

Pazarlamada Önemli Rol Oynayan Karşılaştırmalı Reklamların Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi

Süleyman Mert SOYSAL — 19 Ağustos 2019

Şu sıralar televizyonlarda bir fast food zinciri olan McDonald’s’ın, “McDonald’s’ta şov yok Show Burger var” sloganı ile öne çıkan reklamlarını görmekteyiz. Reklamda, bir kişin

Franchise Sözleşmelerinde Banka Teminat Mektubunun Kötüye Kullanması Nasıl Engellenir?

Franchise Sözleşmelerinde Banka Teminat Mektubunun Kötüye Kullanması Nasıl Engellenir?

Süleyman Mert SOYSAL — 22 Nisan 2019

Ticari hayatın küreselleşmesine bağlı olarak, ulusal ve uluslararası markaların ürünlerini ve hizmetlerini global alana sunabilmek amacıyla, franchise, distribütörlük ve bayilik gibi sö

BİR MARKANIN DEVRİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

BİR MARKANIN DEVRİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Süleyman Mert SOYSAL — 27 Mart 2019

Bir marka nedir? Türk Dil Kurumu’na göre marka; “resim veya harfle yapılan işaret”, “bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça”, “bir ticari malı, herhangi bir n