Ara
Kadın Girişimciliği: Türkiye’de Yükselen Bir Güç

Kadın Girişimciliği: Türkiye’de Yükselen Bir Güç

Pelin Vardarlıer — 01 Nisan 2024

Kadın girişimcilerin iş dünyasındaki ağlarını genişletmelerine ve kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olacak destek ağlarının oluşturulması da büyük önem taşımaktadır.” 

“Kullanıcıların iş görüşmesi deneyimi kazanmasını sağlayan bir sistem”

“Kullanıcıların iş görüşmesi deneyimi kazanmasını sağlayan bir sistem”

Pelin Vardarlıer — 11 Ocak 2024

Faydalı modelinizden kısaca bahsedebilir misiniz?Günümüzde özellikle kurumsal firmalar personel alımlarında iş görüşmelerine büyük önem vermektedir. Adayların birçoğunu mülakat esna

Yetenek Yönetimi Kavramı ve Önemi

Yetenek Yönetimi Kavramı ve Önemi

Pelin Vardarlıer — 03 Kasım 2023

Yetenek yönetimi ile ilgili araştırmacılar tarafından yapılmış birçok tanım bulunmakla birlikte bu kavrama ilişkin tutarlı ve basit tek bir tanım olmadığı ve tanımlarda farklılıklar

Sürdürülebilir Yenilik

Sürdürülebilir Yenilik

Pelin Vardarlıer — 13 Aralık 2022

Yenilik kavramı ilk defa iktisatçı Joseph Schumpeter tarafından “kalkınmanın itici gücü” olarak tanımlanmıştır Son yıllarda üzerinde en çok durulan, en sık tekrarlanan kavramla

Büyük İstifa’yı Büyük Geri Dönüşe Çevirebilmek Mümkün Mü?

Büyük İstifa’yı Büyük Geri Dönüşe Çevirebilmek Mümkün Mü?

Pelin Vardarlıer — 12 Eylül 2022

Bildiğiniz gibi; pandemi dönemiyle birlikte hayatlarımıza giren “uzaktan çalışma modeli” birçok şirket için kalıcı bir çalışma modeli haline geldi. Uzaktan çalışma döneminde ç

Bir Çalışma Sorunu: Mobbing

Bir Çalışma Sorunu: Mobbing

Pelin Vardarlıer — 10 Mayıs 2022

Çalışanın önündeki engeller: Mobbing Mobbing; iş hayatında bir kişiye veya bir gruba yönelik düşmanca tavırları içeren yıldırma, sindirme, bastırma, dışlama gibi tutumlar ve da

Dijital Dönüşüm Sürecinde Dijital Liderlik

Dijital Dönüşüm Sürecinde Dijital Liderlik

Pelin Vardarlıer — 29 Ekim 2021

Dijitalleşme bugün firmaların pazarlara ulaşması, iş verimliliğin artışı, önemli maliyet tablolarının oluşturulması ve rekabet avantajlarını sağlaması, ürünlerinin iyileştirilmes

İletişim Stratejisinde Sosyal Medya Yönetimi

İletişim Stratejisinde Sosyal Medya Yönetimi

Pelin Vardarlıer — 13 Temmuz 2021

Pazarlama, bilginin insanlar arasında sözlü iletişim yoluyla yayılması olarak tanımlanır. Sözlü iletişim yoluyla yayılmanın giderek artan önemi için, faktörlerden biri olarak sosyal a

İşletmelerde Sosyal İnsan Kavramı

İşletmelerde Sosyal İnsan Kavramı

Pelin Vardarlıer — 01 Nisan 2021

Sosyal medyayı etkili ve doğru şekilde kullanan bir firma için, potansiyel ya da mevcut çalışanlarını tanımak, çalışanların özelliklerini, tercihlerini belirlemek de daha kolay olmaktad

Krizin Üstesinden Gelmede İnsan Kaynakları Politikaları

Krizin Üstesinden Gelmede İnsan Kaynakları Politikaları

Pelin Vardarlıer — 13 Ocak 2021

Yaşanan kriz, içerisinde fırsatlarda barındırıyor olabilir.   İnsan kaynakları yönetimi işletmelerin en önemli birimlerinden biridir. Kriz dönemlerinde, kriz yönetiminin önemli bir b

İşveren Markası ve Yetenek Yönetimi

İşveren Markası ve Yetenek Yönetimi

Pelin Vardarlıer — 21 Aralık 2020

İşletmenin hedeflerini gerçekleştirmesi ve başarılı olabilmesi için yetenekli personelleri elde tutması gerekir. İşveren markasının hedef kitlesi iç ve dış müşteriler ile potansiyel

İŞLETMELER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ZAMANI

İŞLETMELER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ZAMANI

Pelin Vardarlıer — 21 Aralık 2020

Hızla gelişen ve yaygınlaşan iletişim teknolojisi, özellikle iş hayatında değişikliklere yol açmaktadır. Bu deği- şiklikler ve gelişmeler iş hayatında önemli etkile

İnsan Kaynaklarının İşe Alım Sürecinde Oyunlaştırma Örneği: Sanal Mülakat

İnsan Kaynaklarının İşe Alım Sürecinde Oyunlaştırma Örneği: Sanal Mülakat

Pelin Vardarlıer — 14 Kasım 2020

İnsan kaynakları süreçlerini daha etkili ve verimli yönetebilmenin yolları yeni yöntemler uygulayabilmekten geçmektedir. Çalışanların motivasyonlarını arttırmak, bağlılıklarını sa

Yaşam boyu süren bir öğrenme süreci olarak koçluk

Yaşam boyu süren bir öğrenme süreci olarak koçluk

Pelin Vardarlıer — 29 Temmuz 2020

İş yapma biçimlerindeki değişim ve dönüşüm talebi hiç bugünkü kadar büyük olmamıştı. İşletmelerin geleneksel yönetim anlayışlarının evrilmesi gerektiği artık pek sorgulanmama

İşletmeciler İçin Yapay Zeka Dönüşümü: Yapay Zeka Yetenek Avcısı Olamaz

İşletmeciler İçin Yapay Zeka Dönüşümü: Yapay Zeka Yetenek Avcısı Olamaz

Pelin Vardarlıer — 07 Kasım 2019

Günümüzde işletmeler, yapay zekayı süreçlerine entegre etmeye başladı. Yapay zekanın ilerlemesiyle işletmelerin tüm süreçleri etkilenmeye devam edecek. Özellikle pazarlama, finans, mü