Ara
Genel

Kadın Girişimciliği: Türkiye’de Yükselen Bir Güç

01 Nisan 2024 — Yazar: Pelin Vardarlıer

Kadın girişimcilerin iş dünyasındaki ağlarını genişletmelerine ve kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olacak destek ağlarının oluşturulması da büyük önem taşımaktadır.”

 

Kadın girişimcilerin iş dünyasındaki rolü ve önemi giderek artmaktadır. Türkiye’de kadın girişimciliği, son yıllarda önemli bir ivme kazanmış ve birçok alanda başarılı işletmeler kurulmuştur. Bu duruma istinaden Türkiye’deki kadın girişimcilerin sayısında önemli bir artış gözlemlendiği görülmektedir. Nitekim, Türkiye’deki kadın girişimcilerin karşılaştığı zorluklar, başarı hikayeleri ve sektörel başarı örnekleri diğer kadın girişimcileri bilinçlendirmek ve cesaretlendirmektedir. Kadın girişimciler, sadece kendi işletmelerinin başarısıyla değil, aynı zamanda ekonomiye ve topluma sağladıkları katkılarla da önemli bir rol oynamaktadırlar. Kadın girişimciliği, istihdamın artırılması, ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma gibi alanlarda olumlu etkiler sağlamaktadır. Ayrıca, kadın girişimcilerin liderlik vasıfları, inovasyon ve sürdürülebilirlik konularında getirdikleri farklı bakış açıları da iş dünyasına önemli bir değer katmaktadır.

Nitekim, kadın girişimciler iş dünyasında birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Bu zorluklar arasında finansman bulma, ağ kurma, erişim engelleri ve cinsiyet ayrımcılığı gibi faktörler bulunmaktadır. Kadın girişimcilerin karşılaştığı bu zorluklar, girişimcilik ekosisteminde daha eşitlikçi ve destekleyici bir ortamın oluşturulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kadın girişimciler, bu zorluklarla başa çıkmak için dayanıklılık, kararlılık ve yaratıcılık gibi stratejileri benimsemekte ve başarıya ulaşmaktadırlar.

Kadınların iş dünyasında karşılaştıkları zorluklardan biri de cam tavan sendromu olarak adlandırılan ve kadınların üst düzey örgütsel kademelere gelmesinin önündeki yapay engeller olarak dile getirilen kavramdır. Cam tavan sendromu ilk defa başta Amerika olmak üzere batı dünyasında 1970’li yılardan sonra kullanılmaya başlanmıştır, genellikle kadınların üst düzey yönetim ve liderlik pozisyonlarına yükselirken karşılaştığı görünmez bir engeldir. Bu engel, kadınların iş dünyasında terfi etmelerini zorlaştıran, görünür veya açık bir engel olmaksızın var olan bir tür cinsiyet ayrımcılığıdır. Çok sayıda kadın mesleki alanda erkek egemenliğinden dolayı engellenme duygusu yaşamaktadır. Bazı kadınlar, şirket çalışanları arasındaki yarışa katılmazlar çünkü en tepeye kadar ulaşamayacaklarını hissederler. Bu genellikle erkekler ve toplum tarafından inşa edilmiş görünmez engellerdir.

Cam tavan sendromu, iş dünyasında kadınların üst düzey yönetim kademelerine yükselirken karşılaştığı görünmez engelleri ifade ederken, kadın girişimciliği de benzer bir zorlukla karşılaşmaktadır. Girişimcilik ekosisteminde, kadınlar genellikle erkek egemen bir ortamda mücadele etmek zorunda kalırken, yatırım almak, işletmelerini büyütmek ve sektörde lider konumları elde etmek gibi konularda cam tavan engelleriyle karşılaşabilmektedirler. Kadın girişimciler, sadece işletmelerini büyütme hedefiyle değil, aynı zamanda cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cam tavanın kırılması amacıyla da çalışmalıdırlar. Bu çabalar, kadınların girişimcilikte daha fazla yer almasını teşvik edecek, cam tavanın yıkılmasına ve iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Cam tavan sendromu, kadınların kariyerlerinde belirli bir noktada ilerleyememe veya terfi edememe durumunu tanımlar. Bu durum, kadın girişimciliğinin gelişimini de etkileyebilir. Bu sorunu çözmek için çeşitli uygulamalar ve politikalar geliştirilebilir. Örneğin, farkındalık ve eğitim programları kapsamında kadın girişimciliği konusunda farkındalığı artırmak için eğitim ve bilgilendirme programları düzenlenebilir. Kadın girişimcilere iş planlaması, finans yönetimi ve pazarlama gibi alanlarda eğitimler verilebilir. Kadın girişimcilere yönelik finansal destek mekanizmaları oluşturulabilir. Düşük faizli krediler, hibe programları ve risk sermayesi gibi finansal araçlarla kadın girişimcilere destek sağlanabilir. Kadın girişimciler arasında iş birlikleri ve ağ oluşturma platformları kurulabilir. Bu platformlar, deneyim paylaşımı, mentorluk ve iş fırsatlarına erişim sağlayarak kadın girişimcilerin desteklenmesine yardımcı olabilir.

İşletmelerin pozitif ayrımcılık politikaları gözden geçirilebilir. Kamu ve özel sektörde pozitif ayrımcılık politikaları uygulanabilir. Kadın girişimcilere özel destekler, teşvikler ve hedefler belirlenerek kadınların iş dünyasındaki varlığı ve etkisi artırılabilir. Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için erkeklerin de desteklenmesi önemlidir. Cinsiyet eşitliği bilincinin artırılması ve erkeklerin kadın girişimcilerle eşit iş birliği yapmaları teşvik edilmelidir. Bahsedilen bu uygulamalar ve politikalar, cam tavan sendromunun aşılmasına ve kadın girişimciliğinin güçlenmesine yardımcı olabilir.

Kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu önlemler arasında kadınlara yönelik finansal destek programları, eğitim ve mentorluk programları, işletme geliştirme hizmetleri ve cinsiyet eşitliğini teşvik eden politika reformları bulunmaktadır. Ayrıca, kadın girişimciliğinin toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak ve kadınların iş dünyasındaki rolünü desteklemek için farkındalık artırma çalışmaları da önemli bir rol oynamaktadır.

Kadın girişimciliğini destekleyen kurumlar dünya genelinde çeşitli oluşumlar tarafından kurulmuş ve desteklenmektedir. Bunlar arasında; Kadın Girişimcileri Destekleme Dernekleri, Kadın Girişimcilik Merkezleri, Hükümet Destekli Programlar, Uluslararası Kuruluşlar ve Fonlar, Üniversiteler ve Araştırma Kurumları başlıca oluşumlardır.

Bu kapsamda kadın girişimcilerin eğitim, finansman, ağ oluşturma ve mentorluk gibi konularda desteklenmesi için dernekler kurulmuştur. Örneğin, KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) gibi kurumlar bu alanda etkin rol oynamaktadır. Birçok ülkede kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla özel veya kamu sektörü tarafından kadın girişimcilik merkezleri kurulmuştur. Bu merkezler, danışmanlık, eğitim, finansman ve iş birliği fırsatları sunar.

Aynı zamanda, birçok ülke, kadın girişimciliğini teşvik etmek için hükümet destekli programlar ve teşvikler sunmaktadır. Bu programlar arasında düşük faizli krediler, hibe programları, vergi avantajları ve eğitim programları yer alır. Ayrıca, birçok uluslararası kuruluş ve fon, kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli programlar yürütmektedir. Örneğin, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Dünya Bankası gibi kurumlar kadın girişimciliğini teşvik eden projelere destek vermektedir. Bunun yanı sıra, birçok üniversite ve araştırma kurumu, kadın girişimciliğini desteklemek için araştırma, eğitim ve mentorluk programları sunmaktadır. Bu kurumlar, kadın girişimcilerin yeteneklerini geliştirmelerine ve iş fırsatlarına erişim sağlamalarına yardımcı olur. Bahsedilen kurumlar ve oluşumlar, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve güçlenmesi için önemli bir rol oynamaktadır.

Son olarak, kadın girişimciliğini desteklemek için alınabilecek politika önlemleri ve toplumsal farkındalık artırma çalışmaları önemli bir yer tutmalıdır. Bu önlemler arasında, kadın girişimciler için finansal destek sağlayan teşvik programlarının ve hibe fırsatlarının geliştirilmesi önemli bir adımdır. Ayrıca, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla eğitim ve mentorluk programlarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki ağlarını genişletmelerine ve kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olacak destek ağlarının oluşturulması da büyük önem taşımaktadır. Toplumsal farkındalık artırma çalışmaları ise kadın girişimciliğinin önemini vurgulamak ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için medya kampanyaları, eğitim programları ve etkinlikler gibi çeşitli platformlarda gerçekleştirilebilir. Bu çalışmalar, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadınların iş dünyasındaki potansiyellerini tam olarak ortaya koymaları için önemli bir adım olacaktır.

girişimcilik iş dünyası Eğitim kadın girişimciler farkındalık destek mentorluk kadın teşvikler kadın girişimci