Ara
Genel

Çalışanlar Pandemi Sonrası Uzaktan Çalışmaya Devam Etmek İstiyor mu?

16 Mayıs 2021 — Yazar: Franchise Market Türkiye
İş hayatının arka planında yavaşça ilerlemekteyken pandeminin başlamasıyla birlikte iş yapış şekillerinin tek gündemi halini alan uzaktan çalışma modeli, çevik ve hızlı kararlar doğrultusunda yapılan bir deneme formundan uzaklaşarak gün geçtikçe kalıcı bir hal almaya daha çok yaklaşıyor. Pandemi süreci sona erse de iş yapma şekillerinin son derece farklı olacağı hem işverenlerin hem de çalışanların ortak kanaati olsa da pandemi sonrasında uzaktan çalışma modelinin devam etmesi ne kadar olumlu karşılanıyor? Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ABD Öğretim Üyesi Aşkın Keser ve ekibi tarafından yapılan araştırma kamu ve özel sektör çalışanlarının beklentileri arasındaki farklar gibi önemli soru işaretlerine ışık tutuyor. Favori Hibrit Modeller Pandemi sonrasında evde çalışmaya devam edip etmeyecekleri sorulduğunda %32’nin evden çalışmak istemediğini, %21’in ise evden çalışmaya devam edeceğini belirttiği araştırma kitlesi, %47 oranında ise hibrit çalışma modellerini benimsediğini belirtiyor. Uzmanlar bu veriyi değerlendirirken tüm katılımcıların 3’te 1’inin kendi evinde çalışmak istemesini ve büyük oranda kısmen evden çalışma hakkının verilmesinin talep edilmesini sanılanların aksine insanların evden çalışmaya karşı yoğun bir istek görmediği yönünde yorumlarını yapıyor. Pandemi sonrasında evden çalışmaya devam eder misiniz, sorusuna verilen yanıtlar cinsiyet bazlı incelendiğinde ise evden çalışmaya kısmen devam edecek olanların %57’si erkek ve %43’ü kadın olurken, tamamen evden çalışacak olanların %52’si erkek ve %48’i kadın olarak değerlendiriliyor. Evden çalışmaya devam etmeyeceğini belirten kesimde ise cinsiyet bazlı herhangi bir fark görülmüyor. Özel Sektör Evden Çalışmak İstiyor Pandemi sonrası evden çalışmaya devam edecek olup olmadığı sorulan kitlenin %21’i devam etme, %32’si devam etmeme ve %47’si hibrit model eğilimli olurken, hibrit modeli benimseyenlerin %59’unu özel sektör çalışanlarının oluşturduğu görülüyor. Evden çalışmaya devam etmek isteyenlerin %33’ü kamu çalışanı olurken, aynı grubun %66’sının ise özel sektör çalışanı olması dikkat çekiyor. Kamu çalışanlarının özel sektör çalışanlarına göre pandemi sonrası evde çalışma isteğinin daha düşük seviyede olduğunu gösteren araştırma, özel sektörde çalışanların iş yüklerinin arttığını belirtmesine rağmen yeni modeli daha iyi benimsediğini de gösteriyor.
pandemi İş hayatı Özel Sektör