Ara
2030 Hedefleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

2030 Hedefleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Buğçe Ağca — 11 Mayıs 2022

Değer yaratan markalar aslında geleceklerine yatırım yapmaktalar 2016 yılının Ocak ayında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanıp yürürlüğe sokulan, 17 başlıklı küresel kalk

2030 Goals and Corporate Social Responsibility

2030 Goals and Corporate Social Responsibility

Buğçe Ağca — 11 Mayıs 2022

Brands that create the values created as a competitive strategy invest in their future The United Nations prepared and put it into implementation in January 2016. The global development goals, whi

Yeni Nesil Kurumsal İletişim

Yeni Nesil Kurumsal İletişim

Buğçe Ağca — 13 Aralık 2022

Toplumsal problemler karşısında şirketlerin tepkisiz kalması alışagelmiştir. Her zaman sessiz ve nötr kalınarak toplumdan soyutlanmış bir davranış biçimi geliştirmiştir. Ancak yeni