Ara
Genel

Yerli Paradan Yerli Ürünlere Yerelleşme Hikayesi

10 Ekim 2018 — Yazar: Franchise Market Türkiye
Ülkemizin son zamanlarda yaptığı yerlileşme atılımları iş dünyasına olumlu katkılar sağlıyor. Devletimizin yerlileşme çabaları ilk olarak AVM kiralamaları, yapılan anlaşmalar gibi birçok noktada yabancı paradan Türk Lirası’na geçişte gündeme geldi. Towerlife Perakende Lokasyon ve Marka Danışmanlığı olarak markalara sunduğumuz danışmanlık hizmetleri vesilesiyle franchise sektörüyle, perakende lokasyon danışmalığı ile de diğer kurumsal firmalarla hayli içli dışlıyız. Görüyoruz ki, kiralamalarda ve çoğu anlaşmada dolardan Türk Lirası’na geçiş, durgunlaşan piyasayı az daha olsa hareketlendirmeyi ve rahatlatmayı başardı ama önümüzde aşılacak daha çok yollar var. Günümüzde yerli ürünlerin bile yabancı marka isimleriyle piyasaya sürüldüğünü düşündüğümüzde uygulamanın tüketicinin işini oldukça kolaylaştırdığı aşikâr. Bu uygulamayla yerli ürün tüketimi artıyor ve kullanıcı bilinçleniyor. Böyle bir sistemin varlığı ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarından çokça ilgi gördü. Döviz kurunun artışı ile ülkemizin için bulunduğu durumu göz önüne aldığımızda toplumumuzdan gördüğü ilgiyi anlamak çokta zor olmasa gerek. Önce basına, daha sonra da meclise taşınan bu konu Ticaret Bakanlığı tarafından incelendi ve bir karara varıldı! Bakanlığın kararı, 18 Eylül tarihli resmî gazete yayınlanan haberde şöyle yer aldı: MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,
  1. e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Etiketlerin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, tarife ve fiyat listelerinin” ibareleri eklenmiştir. MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. Yani, resmî gazetenin yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre artık market raflarında yerli ürünlerin etiketlerinde Türk Bayrağı veya Ticaret Bakanlığı’nın uygun gördüğü başka bir sembol yer alacak. Bakanlığın dikkat ettiği bir diğer nokta da etiketlerde yanıltıcı bilgilerin yer almaması. Üstelik, etiketlerde fiyatın uygulanmaya başladığı tarih de yer alacak. Kısacası bu etiketler müşteriler için alışverişi kolaylaştıracak ve kaliteli hale getirecek. Bakanlığın yönetmeliğe dair yaptığı açıklamada Türkiye’de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğunun getirilme amacının ekonomik istikrara katkı sağlamak olduğunu belirtildi.
yerel yerli yerli sermaye
Paylaş

İlginizi Çekebilir