Ara
Genel

Yerelde İmar Barışı

26 Kasım 2018 — Yazar: Franchise Market Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, ‘İmar Barışı’ olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen kanun geçtiğimiz günlerde yasalaştı. Yasa ile birlikte imar mevzuatına ya da ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesi ile birlikte 2018 öncesinde yaşanan imar sorunlarının çözülmesi planlanıyor. Devrim niteliğindeki bu af, milyonları belediyelerle karşı karşıya getirmekten kurtardı diyebiliriz. Çünkü, yerel yönetimler imar mevzuatına aykırı milyonlarca yapıyı yıkamamanın siyasi ve bütçesel çıkmazlığını yaşıyordu. Hatta daha ileri gidecek olursak; belediyelerin imara aykırı yıkım kararı verilen yapıların yıkılması için açtığı ihalelere, para kazanacağını bilmesine rağmen hiçbir firma katılmıyor ve belediyeler de ihaleleri yapamadığı için milyonlarca imara aykırı yapı mevcudiyetini kuruyordu. Sorunların bu yasa ile çözüleceğini ümit  ederken,  bir  kez  daha  görüyoruz ki imar barışı gerçekten oldukça önemli bir gelişme… yıllardır bu sebepten devletle karşı karşıya gelen vatandaşı, bir nebze rahatlatacak gibi görünse de konu ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor.  Kuşkusuz bu durum beraberinde bir soruyu da getiriyor. Gelecekte yine imar barışı olacağına inanarak, imara aykırı yapılarla karşılaşabilir miyiz? İmar barışı ile birlikte bugüne kadar var olan problemlere çözüm getirilirken, gelecekte karşılaşılabilecek problemler için de bugünden önlem alınması gerektiği kanaatindeyim. Etkin denetim ve  uygulanacak cezai müeyyideler ile bu ihtimalin önüne  geçilebilir. Bu denetim ve  cezai müeyyideler konusunda kararlı davranılırsa imar barışı, istenilen sonuca ulaşmada bir devrim özelliği taşıyabilir. Kent kimliğine ulaşmak adına büyük bir adım olarak nitelendirebileceğimiz yasanın ardından alınacak %3 ile %5 oran konusundaki görüşler farklılık gösterirken, yerel bir yönetici olarak istediğim bunun son olması… Şimdi   vatandaşlarımızın   üzerine düşen görev, imar barışından yararlanıp devlet ile olan imar sorununu çözümleyip, bir daha bu tarz imara aykırı yollara başvurmayacağını bilincine erişmesidir. Güzel ülkemiz, yaşanabilir, çağdaş, gelişmiş kentleri hak ediyor.

İlginizi Çekebilir