Ara
Genel

Mimar İpek Baycan Magriso:"Yeni nesil klinik asarımları günümüzün teknolojik nabzını tutarak interaktif ve informatif unsurlarla kullanıcı dostu hale geliyor..."

14 Aralık 2021 — Yazar: Franchise Market Türkiye
Estetik işlemler yapılan kliniklerin sayılarının gün geçtikçe artması ile bu hizmetin sunulduğu mekanların kendi estetiği de bir hayli önem kazanmaya başladı. Diş ve estetik poliklinikleri özelinde uzmanlaştığı sağlık yapıları için gerçekleştirdiği tasarımlarla tanınan Mimar İpek Baycan Magriso, sağlık sektöründeki  mekânsal yenilikler ve yeni nesil klinik tasarımlarında öne çıkan kriterler hakkındaki görüşlerini aktardı. WAF 2021 Awards “Health: Future Projects” kategorisinin jüri üyeleri arasında yer alan İpek Baycan Architects Kurucusu Mimar İpek Baycan Magriso, kliniklerde iç mekan tasarımının yükselen değerini ve güncel yaklaşımları analiz etti. Klinik mekanlarına yeni bir soluk getirmek konusunda oldukça güçlü bir eğilimin olduğunu belirten Magriso, klinik iç mekanlarını tasarlarken kamusal bir çekicilik sunan, hem çekinilerek gelinen bir mekan olma niteliğini kıran hem de kucaklayıcı bir mekan sağlayan tasarımların öne çıktığını vurguluyor. Aslında bu, bir yandan steril olması gereken ortamın getirilerini korurken öte yandan sıcak bir hissiyatı mümkün kılmayı sağlayan ince bir çizgi. Bu doğrultuda fonksiyonel ve aynı zamanda çarpıcı mekanlar yaratmak, mimara göre klinik tasarımlarının önemli bir kriteri. Klinik tasarımlarına yeni bir soluk… Günümüzün iç mekanları arasında güncel bir tasarım anlayışına ve sürprizlere en açık sektörlerden birinin klinik tasarımları olduğunu ifade eden Magriso,  hekimlerin kendi imzalarını mekanla özdeşleştirir nitelikte iç mekan tasarımı beklentilerinin olduğunu, bu doğrultuda klinikte yapılan işlemleri ve hekimlerin motivasyonlarını çok iyi anlamak ve terzi dikim işi bir tasarım ortaya koymak gerektiğini düşünüyor. Klinik tasarımlarında kullanıcıların mekana geldiklerinde kendi beklentileri kapsamında doğru yerde olduklarını hissetmelerinin çok önemli olduğuna inanan İpek Baycan Magriso ve ekibi, ziyaretçilere ve hastalara alacakları hizmetin kalitesini hissettiren ancak onları korkutmayacak zariflikte mekanlar üretiyor. Kullanıcıyla ilişki kuran interaktif öğeleri de tasarıma dahil eden ekip, mekanda ziyaretçiler ya da refakatçiler açısından bekleme aktivitesinin uzun saatler içerebilen bir fonksiyon olması sebebi ile farklı aktivitelere imkan sağlayan; zaman zaman ziyaretçinin nerede ve ne için olduğunu unutturacak sıcaklıkta mekanlar üretmeye çalışıyor. Özellikle bekleme salonlarına ve kamusal akslarına entegre edilen dijital sistemler sayesinde çarpıcı, informatif ve günümüzün teknolojik nabzını tutan elemanlar kurgulayan tasarım ekibi, kimi zaman sergilenecek 2D ve 3D ürünleri de bir müze gibi bu oyuna dahil ediyor. Gelişen teknolojinin getirisi ile işlemlerin nasıl yapıldığını şeffaf ve tercihe yönelik anlatılarla sunan ekranlar ve makinelerin de entegre edildiği sergileme metotları kurgulanabiliyor. Son 9 senedir klinik mekanları üzerine çalışmalar geliştiren Mimar İpek Baycan Magriso, tasarım ekibiyle beraber zaman içerisinde şekillenen farklı beklenti ve eğilimlerin yanı sıra, bu sektörde tasarım kriterlerini bizzat oluşturur hale geldiklerine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Kurgusal, yönetmeliksel ve mekânsal olarak benzer özellikler barındıran işlevler olmasına karşın; kullanıcı motivasyonları, mekanın potansiyeli ve kısacası mimari bir düşünce sistemi ile bu ikisini harmanlayarak var etmek her bir projenin kendine göre biricik olmasını sağlıyor.” Sadece iki box’tan (klinik muayene odasından) oluşan Derya Dental Klinik Projesi’nde tavan yüksekliğinin izin vermesi ve üç bir yandan vitrinleşen bir cephenin varlığı ile; bir klinikte işin mutfağı olan klinik odalarını bağımsız birer birim olarak cepheye yerleştiren mimarlar,  ziyaretçilerin bu iki yüzer birimin ortasından geçerek onları giriş aksında karşılayan resepsiyona; oradan da bekleme ve servis bölümüne ulaşmalarını sağlıyorlar. Yine dental bir klinik olan Kartal Duru Klinik’in kurgusunda ise resepsiyon ve bekleme geniş bir açıklık ile ziyaretçiyi karşılarken; klinik bölümüne geçişi vurgulayan geniş ve yüksek iç cephe, sirkülasyonu kademelendiren ışık bantları ve hareleri ile mekânsal bir illüzyon sunuyor.  Bu örneklerde görüldüğü gibi aynı işleve sahip iki tip projenin dinamiklerinin farklılaşması ile iyi çalışan ve bambaşka deneyimler sunan mekanlar üretmek mümkün. Pandemi koşullarının klinik tasarımlarına etkisi… Sağlık mekanlarının işlerliği ve fonksiyonların birbiri ile ilişkisinin tasarımda önemli bir rol oynadığına dikkat çeken mimar, bir diş kliniğinde sterilizasyon ve laboratuvar birimini klinik muayene odalarının bulunduğu bölgede kurgularken, röntgen odasının kamusal alana yakın ve resepsiyon ile entegre bir mahalde olmasına özen gösteriyor. Bu tip işlerliği ve verimliliği arttıran kurgular sağlık mekanlarında hayati önem taşıyabiliyor, hekimlerin ve personelin kamusal alandan ayrı sirkülasyon hatlarını oluşturmasına yardımcı oluyor. Yönetmeliğin getirdiği pek çok regülasyon; kapı ebatları, açılış yönleri, ergonomik mesafe kurguları ve metre kareye yansıyan bu tip gereklilikler mimarları zorlamaktan ziyade bir tanımlayıcı olarak daha en baştan bu farkındalıkla planlama yapılabilmesine olanak veriyor. Mimar, pandemi dönemi ile beraber gelen yeni kurallar ve koşullar altında kliiniklerin tasarım sürecinde  deneyimlediği yenilikleri ise şu şekilde aktarıyor: “Pandeminin getirisi ile randevulu çalışma düzenlerindeki sıkı kurallar daha seyrek bekleme mekanları kurgulayabilmek gibi mekânsal ve metrekaresel değişikliklere de ön ayak oldu.  Eskiden klinik içinde refakatçiler için ikili üçlü düşünülen ziyaretçi modülleri artık tamamen ortadan kalktı mesela. Bu gibi mekânsal özellikler bazında değişikliklerin yanı sıra daha teknik gereksinimler; havalandırmalarda hepafiltre entegrasyonları; tüm mahallerin sensörlü kapılara sahip olup; kişinin bir yere minimum temasla  ulaşabilmesi kurguları pek tabii ön plana çıktı.”
sağlık Health informatif r İpek Baycan Magriso

İlginizi Çekebilir