Ara
Genel

Kavramsal Bir Marka Olarak Ülkeyi Geliştirmek

20 Aralık 2021 — Yazar: Franchise Market Türkiye
Ülke bağlantılı şekillerde zihinlerden pay elde etmeyi hedefleyen markalar, ülkelerin pazara sunduğu tüm ürünler için bu zihin payı aracılığıyla etkileşimi hedefliyor. İlgi çekmek için ülke bağlantılı olarak katılan değerlere vurguda bulunanlar, ihraç ürünlerinde “Türkiye” ibaresinin yer almasına ilişkin düzenlemeden sonra Türkiye’nin bir marka olarak nasıl gelişeceğini kurguluyor. İletişim teknolojileri gelişirken ve tüm bu bilgi sağanağı içerisinde insanlarda seçici bir tutum ortaya çıkarırken, pek çok ürün kendi kategorisinin haricinde de rekabete giriyor. Rekabetin nedeni ise yalnızca pazar payını artırmak değil, zihinlerdeki payı da artırmak oluyor. Haliyle bir marka olarak ülke, kritik önem arz ediyor. Bir Marka Olarak Türkiye Ekonomideki büyüme hızı yükselirken ve yurtdışına yönelik ticari işlemleri artarken, Türkiye’nin küresel pazarlardaki duruşu da giderek önem kazanıyor. Ülkenin globaldeki değeri artıkça buna bağlı refah seviyesinin yükselmesi için de önemli adımlar atılmış olunacağı biliniyor. İhracatımızın yarattığı katma değerin ekonomideki pay ve rolle paralel olmaması ise ayrı bir sorun teşkil ediyor. Marka sadece bir kelimeden ibaret olmazken, stratejinin bir parçası olması gereken bu kavram markalaşmayı, konumlandırmayı ve tanıtımı düşünmeyi gerektiriyor. Bir marka olarak konumlandırılması adına ülkenin bütüncül ve kavramsal bir yaklaşım takınması gerekiyor. Ülkelerin marka değerleri insanların ürünlerine gösterdiği talebi doğrudan etkilerken, yüksek marka değerine sahip ülkelerin ihracatla yarattığı katma değer de artış gösteriyor. Teknolojide Amerika’nın, mühendislik ürünlerinde Almanya’nın, uygun fiyatlı ürünlerde Çin’in akla gelmesi uzun zamandır devam eden algı kalıplarından ileri geliyor. Türkiye’nin marka değerini yükseltmesi ve her üründe %5 artışa gitmesi dahi 10 milyar dolarlık katma değer yaratabilme gücünde. Tam da bu nedenle ülkenin marka değerini hem ihracat hem refah seviyesi için doğru şekilde yönetmek gerekmekte.
marka İletişim teknolojileri kavramsal marka