Ara
Genel

Araştırmalara Göre Anksiyetesi Yüksek Tüketici Güven Sorunu Yaşıyor

03 Mayıs 2021 — Yazar: Franchise Market Türkiye
KPMG tarafından bu sene 3.’sü yapılan Ben, Hayatım, Cüzdanım Araştırması, tüketicilerin bakış açıları ve alışkanlıkları hakkındaki hızlı değişimleri yakın mercek altına alıyor. Pandemiyle birlikte son derece hızlı şekilde değişen tüketici davranışlarının sektörel etkilerine ışık tutan araştırma, güncel olarak tüketicinin en çok önem verdiği konunun hem kendisinin hem ailesinin güvenliği olduğunu gözler önüne seriyor. Ben, Hayatım, Cüzdanım Araştırması’ndan Dikkat Çeken Notlar İşletmelerin tüketicilerin hızlı değişen ihtiyaç ve taleplerine ayak uydurabilmek için büyük çaba sarf ettiği Covid-19 sonrası süreç, değişen davranışlarla birlikte pek çok yeni araştırmayı da gerekli kılıyor. Bu alanda yapılan son çalışmalardan biri olan Ben, Hayatım, Cüzdanım Araştırması ise işletmelerin tüketicinin ‘’güven’’ temasına vermesi gereken önemin altını çiziyor. Araştırmanın öne çıkan diğer başlıkları arasında şirketlerin dijital çalışma modellerini tercih etmesiyle birlikte tüketicide anksiyete duygusunun yükseldiğini ortaya koyarken, araştırmaya katılanların büyük bir kısmının kendini ‘endişeli’ olarak tanımlaması da dikkatleri çekiyor. Katılımcıların %73’ü salgınla, % 81’i ekonomik sorunlarla ve % 61’i sağlıkla ilgili endişelerinin ön planda olduğu belirtirken, tüketici talepleri arasında en çok güvende hissetme beklentisinin kritik bir noktada olduğu görülüyor. Tüketici Güven Arıyor Belirsizlik sürecinin devam etmesiyle birlikte farklı alternatif çözümler eşliğinde kendini gündelik yaşamda güvende hissetmek isteyen tüketiciler, beslenmeden eğitime, alışverişten ibadete, spordan eğlenceye kadar pek çok alanda dijital olarak varlıklarını korumanın güven duygusuna katkıda bulunduğunu düşünüyor. İşletmelerin bu değişime ayak uydurabilmesinin ve tüketicinin talepleri karşısında destekleyici çözümler üretmesinin son derece önemli olduğunu düşünen katılımcıların %26 oranındaki kısmı siber tehditlerden yana endişeli olduğunu belirterek güvenlik konusunun ne kadar önem kazandığını yeniden gözler önüne seriyor. Online platformlara olan hızlı ve keskin geçişle birlikte güvenlik konusundaki arayışların son derece normal karşılandığını söylemek mümkün olurken, artık şirketlerin rakiplerini baz alarak değil, en iyi deneyim standardını yakalama amacıyla strateji geliştirmesi gerektiği de görülüyor. Çünkü güven konusunda endişeler yaşayan tüketici, aldığı hizmetler kadar şirketin hizmetinde sunduğu güvenlik koşullarına da önem veriyor. Güvenli alışveriş için tüketicilerin en çok önem verdiği maddelere bakıldığındaysa %55 oranında katılımcının kişisel verilerin korunmasına, %47’nin ise bu verilerin başka bir kaynağa satılmamasına önem verdiği görülüyor.  
pandemi Anksiyetesi KPMG Online platformlar