Ara
Genel

2018'de Gayrimenkul Sektörünü Neler Bekliyor?

26 Kasım 2018 — Yazar: Franchise Market Türkiye

GHO Yönetim Kurulu Başkanı  - Hasan Can ÇALGIR

Bir markanın imtiyaz sahibinin, belirli bir maddi bedel karşılığında ve işin yürütülmesine ilişkin gerekli destekleri sağlayarak, bağımsız yatırımcılara markasının imtiyaz haklarını sözleşme süresi ile sınırlı olarak kullandırmasına dayanan iş ilişkisini tanımlayan Franchising sisteminin Türkiye Gayrimenkul Hizmet Sektörüne girişinden günümüze 32 yıl gibi uzun bir süre geçti. Bu uzun sürece rağmen, gayrimenkul sektöründe uygulanan Franchising sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için gerekli hukuki alt yapı düzenlemelerinin sıralı hükümetler eliyle halen gerçekleştirilememiş olması nedeniyle de sektörel anlamda yaygın ve kaliteli hizmet üretiminden bahsedebilmek maalesef mümkün değildir. Türkiye’de bu kuralları ve sınırları netleştirilmemiş iş alanında faaliyet gösteren ama menşei olan ülkenin kurallarına göre oluşturulmuş yabancı markalar ve sistemsel olarak klonları olan mevcut yerli markalar ile gayrimenkul ofisleri açısından sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanamadığı 32 yılda ulaşılan son derece düşük markalı gayrimenkul ofisi sayısı ile de ortadadır. 2017 yılı da sektör paydaşlarının bu iş alanı ile ilgili hukuki düzenlemelerin yapılmasını umutla bekleyerek geçirdikleri bir yıl daha olmuştur. Yıllardır beklenen bu hukuki düzenlemeler gerçekleştirilmeden markalı ofislerin sayı, kalite ve gelirlerinin, buna bağlı olarak da devlet bütçesine vergisel anlamda katkılarının artması beklenemez. GHO Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı ise mevcut Türkiye koşullarında Franchising sisteminin ofisler bağlamında sürdürülebilir olması için oluşturduğu ofis odaklı sermaye dostu özgün sistemi ile bu alanda yerli markaların güçlendirilmesi için üstüne düşeni yapmakta ve tüm sektör paydaşlarını da bu anlayış ile birlikte çalışmaya davet etmektedir. 2018 yılında uzun yıllardır beklenen sektörel hukuki alt yapının oluşturulması halinde Türkiye’nin yerli sermaye ve markaları ile uluslararası platformlarda söz sahibi olması, gelişen ve yükselen Türkiye’nin bu alandaki iş ve gelir üretim ufkunu da açacaktır.

Tanyer İnşaat- Yönetim Kurulu Başkanı Münir TANYER

İzmir bizlere göre Türkiye'nin gayrimenkulde yükselen yıldızı. Nasıl İzmir Türkiye'nin parlayan yıldızıysa, Ortadoğu'nun da parlayan yıldızı Türkiye. Bu konuyu iyi değerlendirildiğimiz taktirde son derece olumlu sonuçlar vereceğini, dünyada yaşanan sorunların ülkemizle birlikte çözüleceğini biliyoruz. Ülkemiz doğusuyla ve batısıyla mutlaka huzur ve refah içerisinde olacaktır. Bu nedenle 2018'e umutla bakıyorum. Ege'nin ve Anadolu'nun tarihler boyunca yaşayan medeniyetlerden aldığı güçle özlediğimiz insanca yaşamı İzmir'den başlayarak tüm Orta Doğu'yu etkileyerek gelecek nesillere çağdaş yaşamı sunacaktır.

Musa Çiçek İnşaat Genel Müdür- Mehmet Akif

Bizler 2017 yılına başlarken ısrarla şunu söylemiştik; ‘’yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz’’ bugünde aynı düsturdayız. Bilakis ülke genelinde lokomotif sektör konumunda olan konut sektörünün 200 yan sektörü’ de beslemekte olduğunu unutmamalıyız. Ayrıca 2016 ve 2017 konut satış adet verilerinden düşüş kaydedilmediğini görüyoruz. Tüm bunları göz önünde bulundurarak 2018’in Ülkemiz ve sektörümüz adına hayırlı bir yıl olacağını düşünmekteyiz.

İlginizi Çekebilir