Ekmek ve Unlu Mamuller Sektörüne Yerli Çözüm Fikirleri

Toya Makine ve Bay Bread Fırıncılık CEO’su Serdar Yalçınkaya verdiği demeçlerle birlikte ekmek ve unlu mamuller sektörü için düşünülen yerli ve milli kalma amaçlı kalıcı çözüm önerilerini dile getiriyor. Yalçınkaya, sektörün sorunları için özellikle dondurulmuş hamurların önemli bir çare umudu olduğunu ifade ediyor.

Taze Ekmek ve Unlu Mamul Sektörü Zor Durumda

Türkiye’de her gün 29 bin ton, yıl içinde ise 10 milyon ton ekmek üretildiği bilinmekle birlikte artan talep ve değişen dünya koşulları nedeniyle ülkenin ekmek ihtiyacını karşılamada mahalle fırınlarının tek başına yeterli olmasının neredeyse imkansız hale geldiği görülüyor. Toya Makine ve Bay Bread Fırıncılık CEO’su Serdar Yalçınkaya ise gelişen koşullara ayak uydurulamamasının nedenlerini ve bu durumdan ileri gelen sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaşıyor.

Güncel hacmi senelik olarak 50 milyar dolara ulaşan taze ekmek ve unlu mamuller sektörünün milli ve yerli kalması adına sektörün günümüz koşullarına uyumlu hale gelmesi için kalıcı çözümler geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Yalçınkaya, bahsedilen problemlerin başında işgücü yetiştirilememesinin ve yasal gerekliliklerin yer aldığını belirtiyor. Ekmek üretim tesislerinin büyükşehirde, 400 m2, müstakil ve iskanlı yapılarda gerçekleştirilmesi zorunluluğunu hatırlatan Yalçınkaya, 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte unlu mamul üretiminde hizmet verecek düzeyde eleman yetiştirmenin ortadan kalktığını açıklıyor.

Ekonomik şartların değişmesine işgücü maliyetleri eklendiğinde ekmek üretiminin bilinen geleneksel yolunda devam etmesinin sürdürülebilirlikten çıktığını ve iş yerlerindeki teknolojik yetersizliklerin üretim maliyetini bir hayli yükselttiğini belirten Yalçınkaya, 2018 itibariyle gelen yasal düzenlemelerin hammadde girdilerinin serbest artışa geçmesine ancak mamul fiyat artışı sınırlı olduğundan teknolojik yatırımları zorunlu kıldığına değiniyor.

Maliyet Düşüren Kalıcı Çözümler

Geçtiğimiz senelerde kar oranı düştüğü için yatırımcılar üretim teknolojilerine değil, pazarlama ve satışa yatırım yapmayı tercih etmiş tezgah dekorasyonları ya da dağıtım araçlarına harcama yaparak adeta günü kurtarmışlardır. Ancak artık köklü değişimler için doğru zamanın geldiği görülmekte ve talebin olduğu bölgelerde donuk hamur üreten fabrikaların kurulması, hamur üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Donuk hamur fabrikalarından fırınlara dağıtım yapılması ve fırıncıların hamuru istediği saatte, istediği miktarda kullanarak hem sıcak hem taze ürün sunabilmesi gerekliliğinden bahsedilirken fırın işletmelerindeki uzun çalışma saatlerinin düşmesiyle birlikte maliyetlerin de bir kere daha azalacağını unutmamak lazım.

Maliyetle düşürmekle kalmayan yatırımcılar müşterinin talep ettiği çeşitliliği de bu şekilde sunabilecek, böylece grup olarak kooperatif şeklinde veya anonim şirket olarak yapılan yatırımların, bireysel yatırım şeklinde yapılması da mümkün hale gelebilecektir.