Yabancılara Konut Satışı Rekor Seviyede

Türkiye’den en çok konut alanların başında İranlılar geliyor. İranlılar, ülkelerinin durumunun kötüye gitmesi durumunda yerleşebilecekleri alternatif bir ülke arayışındalar.

TÜİK verilerine göre yabancılara konut satışı geçen yıl her ay düzenli olarak artış gösterdi. Gayrimenkul sektörünün yaptığı kampanyalar başta olmak üzere döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle yabancılara konut satışı rekor seviyeleri gördü.

Türkiye genelinde geçen yıl yabancılara 39.663 adet konut satılmıştır.  2018 yılındaki yabancı satışları bir önceki yıla oranla %78,4 oranında artış göstermiştir. İl bazında yabancılara yapılan konut satışlarında 2018 yılında ilk sırayı 14.270 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7.938 konut ile Antalya, Antalya’yı 2.720 konut satışı ile Bursa ve 2.133 konut satışı ile Ankara izlemektedir.

Yabancı konut satışlarında sınır komsumuz, ticari ilişkilerimizin yoğunlukta olduğu İran Devleti büyük öneme sahiptir. İran yaklaşık 82 milyon nüfusuyla büyük bir potansiyele sahiptir. İran vatandaşları son yıllarda ülkede artan istikrarsız ortam, siyasi baskılar, yerli para birimlerinin dolar karşısında ciddi orandan değer kaybetmesi ve ambargolar neticesinde mevcut durumun daha da kötüye gitme ihtimaline karşı yaşayabilecekleri alternatif ülke arayışına girmişlerdir.

TUİK verilerine göre İranlılar 2018 yılından Türkiye’den 3.652 konut satın alarak ülke uyruklarına göre satış sayısında 2. sıradadırlar. Ülkemize konut satın almak amacıyla gelen İran vatandaşlarına sektörümüz çok çeşitli alternatifler sunmaktadır.  Bu alternatiflerin çokluğu, deneyimlerimiz ve inşaat kalitemiz İranlıların konut satın alma eğilimlerini artırmaktadır.

Yabancıya konut satışını arttıran diğer bir faktörde son birkaç yılda içerisinde yapılan yasal düzenlemelerdir. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmesine ilişkin tüm usul ve esaslar, 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 35. ve 36. maddelerinde düzenlenmiş olup, 03.05.2012 tarih 6302 sayılı yasa ile anılan maddelerde yapılan değişiklik sonrası, yabancıların ülkemizde taşınmaz elde etmesi için daha önce aranan karşılılık ilkesi ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklikle daha önce konut satışı yapılamayan ülkelere de satış yapar hale gelerek, yabancı konut pazarımızı önemli oranla artırmış olduk.

Başka bir düzenlemede, yaklaşık 2-3 ay süren ve satışın olup olmayacağı konusunda belirsizliğe yol açan, tapu müdürlüklerinin garnizon komutanlıklarına yabancının satın alacağı yer ile ilgili askeri yasak bölge ve güvenlik bölgesi içerisinde kalıp kalmadığına ilişkin görüş sorma işlemidir. Bu süreç yabancıya satışı olumsuz etkilemekteydi. Şu an ki mevcut durumla yabancıların konut satın alma işlemleri aynı gün yapılmaktadır.

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün canlı olması hem istihdam hem de çok sayıda sanayi sektörü için kritik öneme sahiptir. 2018 yılının son çeyreğinde ve devamında yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde ülkemizde özellikle konut sektörü resesyona girmiştir. Bunun çözümüne bir katkı olarak 19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yabancıların vatandaşlık alma hakkı kolaylaştırılmıştır. Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştür.

Bu düzenlemeler özellikle kendi ülkesinde ki sosyal yaşamdan ve siyasi düzenden memnun olmayan yabancılar için ülkemizi önemli bir pazar haline getirmiştir. Geçen yıla oranla artan satışların 2019 ilk çeyreğindeki verilerle birlikte değerlendirildiğinde satış rakamlarının artarak devam edeceğini söyleyebiliriz.