İç Mekan Tasarımında Malzeme Seçimi

Spot: İç mekanda en çok kullanılan malzeme ahşap

 

Tasarım sadece kağıt üzerinde 2 boyutta yapılabilecek bir çalışma değildir. Her aşamada düşünülmesi gereken detaylar ile titizlikle hayata geçirilmelidir. Tasarımı, dolayısıyla da iç mekanı oluşturan detaylar ön plana çıktıkça mimarinin farklı yönleri ortaya çıkmaya başlar. İç mekan tasarım sürecinde tasarımı etkileyen ve hatta tasarıma yön veren birçok faktör devreye girer. Bunlardan biri de tasarımda kullanılacak malzemedir. Birçok tasarımda başlangıç noktasını oluşturabilecek kadar belirleyici olabilen malzeme seçimi çok dikkatli yapılmalıdır. Bu aşamada söz konusu tasarımı yapan tasarımcının bilgi birikimi ve deneyimi büyük önem taşımaktadır. Özellikle iç mekanda, mekanın niteliğini tanımlayacak ve mekan genelinde dil birliğini sağlayacak olan uygun malzemenin seçilebilmesi için güncel malzeme bilgisinin yanı sıra malzemeyi iyi tanımak yani malzemenin performansı, dokusu, yapısal özellikleri ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak tasarımcıdan beklenmektedir.

İç mekanın atmosferini belirleyen malzeme, yapının bir bileşeni olarak kabul edilir ve mekanın aktaracağı mesajın ifade edilmesinde rol oynar. Tasarımda ağırlıklı olarak kullanılan malzeme mekanın karakterine dahil olurken, malzemenin özellikleri ve fiziksel nitelikleri de bu yönden baskın bir karaktere sahip olabilir.

Özellikle 21.yy’da gelişimi hızlanan malzeme bilimi ve teknolojiyle birlikte, tasarımda sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Malzemelerin tasarımlara uygun olacak şekilde dönüştürülmesi ve özellikleri üzerindeki oynamalarla birlikte iç mimaride istenilen nitelikte tasarımlar yapılması mümkün olmuş, malzeme yeni bir boyut kazanmıştır. Belli malzemelerin hafızalarda yer eden alışılmış kullanım biçimleri dışında kullanılmaya başlanması tasarımı ve mekân algısını zenginleştirir hale gelmiştir. Küreselleşme ile birlikte büyüyen tasarım endüstrisi ile birlikte malzeme seçimlerinde yerel bağlar azalmış ve yeni malzemelerin farklı coğrafyalarda kullanımı artmıştır.

Tasarımda malzemenin algısı iki farklı açıdan ele alınabilir. Biri tasarımcının tasarımla olan ilişkisi iken diğeri ise kullanıcının malzeme algısıdır. Bu iki süreç farklı da olsa birbiri ile sıkı bir bağı vardır. Günümüzde sadece tasarımcılar değil kullanıcılar da malzeme hakkında eskiye oranla oldukça bilgili ve seçici davranmaktadır. Bu nedenle malzeme seçimi sadece görsel algıya dayandırılmaktan öte olmalı ve kullanıcının birden çok algısına hitap etmelidir. Tasarımcı bunu göz önünde bulundurarak kullanıcıya sunmak istediği deneyimin malzeme ile olan ilişkisini özenli bir şekilde kurmalıdır.

İç mekanda en çok kullanılan malzemelerden biri de ahşaptır. Bu kullanıma yönelik en öne çıkan tercih sebeplerinden biri de malzemenin mekana verdiği sıcaklık etkisidir. Farklı renk, doku ve yüzeylere sahip olan ahşap malzeme kullanıcıya farklı deneyimler yaşatmak için de uygundur. Öte yandan kullanıldığı mekanlarda soğuk algı yaratmasına rağmen son zamanlarda kullanımı oldukça yaygınlaşan bir diğer malzeme de betondur. Çok çeşitli kullanım alanları ve imkanı sunan beton birçok farklı malzeme ile bir araya getirilip mekanı zenginleştirmede rol oynayabilir.

Ofis olarak biz, tasarladığımız mekanların ruhunu hem tasarım hem de malzeme tercihlerimizle en iyi şekilde yansıtmayı ve bu deneyimi kullanıcılara da yaşatmayı öncelik görüyoruz. Tasarımlarımıza değer kattığını düşündüğümüz malzeme seçimlerimiz için müşterilerimizle ortaklaşa bir tasarım süreci yürütüyor, deneyimlerimizden faydalanarak hataları en aza indiriyor ve en iyi sonucun ortaya çıkmasını hedefliyoruz.