Gayrimenkulde Peyzaj Nasıl Fark Yaratıyor?

Peyzaj Nedir?
Peyzaj doğal ve kültürel elemanların bir kompozisyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözlükten kelime anlamına bakıldığında sadece manzara olarak açıklansa da, anlamı bundan çok daha detaylı ve derindir. Bu kavramı özetlemek gerekirse; peyzaj, insan ile doğa arasında köprüler oluşturulmasını hedeflemektedir. Peyzaj çalışmaları ise doğa ve insan arasındaki farklılıkları bir noktada buluşturarak göz doldurucu görüntüler ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Peyzaj Planlaması Nedir? Nasıl Yapılır? 
Peyzaj planlamasını gayrimenkul çatısı altında ele alarak değerlendirirsek şu şekilde açıklayabiliriz; yapılmış veya yapılmakta olan bir gayrimenkulün, çevresindeki fonksiyonel seçeneklere ulaşımı, ulaştırılabilmesi durumu. Yapılan peyzaj çalışmaları farklı şehirlerde, farklı mahallelerde olsa bile aynı amaçla bir araya gelmektedir. Bu amaç asıl olarak; hali hazırda bulunan doğal kaynakların çok daha etkili bir şekilde kullanılabilmesini hedeflemektedir. Bu amacı daha detaylı biçimde incelemek gerekirse, doğada bulunan kaynaklardan hem maddi hem de manevi olarak maksimum derecede yararlanmaktır. Bu amaçla yapılan peyzaj düzenlemeleri, insanların konforuna kavuşmalarını sağlarken aynı zamanda göz zevklerine hitap etmeyi amaçlamaktadır. Düzgün yapılmış bir peyzaj planlaması, insanların yaşam yeri olarak tercih ettiği alanlardaki hayvan çeşitliliğini maksimum düzeylere çıkartırken aynı zamanda doğal dengeyi bozmadan bunu sürekli devam eden bir olgu haline getirmeyi hedeflemektedir. Bir süre sonra doğa ile iç içe yaşamak insanlar için vazgeçilmez bir durum haline gelir ve insanlar sürekli devam edecek olan bir dinlenme ortamı elde etmiş olur.

Peyzaj Mimarlığı Nedir?
Peyzaj mimarlığı, beşeri olarak düzenlenmiş yani insanlar tarafından ortaya çıkarılmış çevre ile doğal çevreyi bir araya getirmeyi hedefleyen bir görev üstlenmektedir. Geçmişten beri insanlar, yaşamak için doğal yaşamdan uzak çevreleri kendilerine yaşam alanı olarak tercih etmektedir. Fakat doğası gereği insan, doğal yaşamdan çok fazla uzak kaldığında kendini rahat ettirmeyi başaramayıp, stresli bir yaşam sürdürmektedir. Bu gibi durumlarda insanların yardımına peyzaj çalışmaları koşmaktadır. Doğa ile iç içe yaşamayı tercih etmeyen fakat doğa olmadan da konforlu bir yaşam sürdürebilmeyi başaramayan insanlar için peyzaj faaliyetleri, bu durumu dengelemeyi amaçlamaktadır. Peyzaj mimarları kent içindeki birbirinden kopmuş yapıları estetik bir biçimde birbirlerine bağlamaktadır. Temel olarak 3 hattan oluşmaktadır; arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetilmesi. Bu 3 ana hattı birbirlerini takip eden aşamalar olarak düşünerek titiz bir şekilde hayata geçiren peyzaj mimarlığı insanların birbiri ile daha aktif bir şekilde etkileşim kurmasına da olanak sağlamaktadır. Özet olarak peyzaj mimarlığı insanların mutluluk, huzur ve güven duygularına hizmet etmektedir.

Gayrimenkulde Peyzaj Nasıl Fark Yaratıyor?
Peyzaj, doğru yapıldığı takdirde gayrimenkul seçimlerinde insanlar için ön plana çıkmaktadır. Bu zamana kadar yapılmış tespitler ve anketler sonucunda insanların yaşam yerlerini tercih ettiğinde göz önünde bulundurdukları ilk kriter yaşadığı binadan çok dış çevre ile alakalı olmaktadır. Özellikle büyük ve kalabalık şehirlerde bu kriterin önemi katbekat artmaktadır. Büyük şehirlerin stresli hayatı ve bitmek bilmeyen trafiği sebebiyle yaşayan insanların konut tercihleri genel olarak daha sakin ve betonlaşmış çevreden uzak olmaktadır. Gayrimenkul satışlarında peyzaj, gözle görülür bir şekilde fark yaratmaktadır. Peyzaj planlamasında sadece bina değil bütün çevre birlikte düşünülmekte ve bu sayede çok daha kullanılabilir yapılar inşa edilmektedir. Sadece stresli bir hayata sahip olan bireyler için değil, çocuklar için de çok büyük avantajlar sağlayan peyzaj mimarileri günümüzün vazgeçilmez bir konumunda yer almaktadır. Çocukların yetiştiği ortamın peyzaj mimarlığı sayesinde daha kaliteli ve verimli olması çocuk psikolojisi açısından önemli bir boyutta olmaktadır. Gayrimenkulde peyzaj bu açılardan büyük farklar yaratmaktadır ve kalabalıklaşan şehirlerde bir kaçış yolu, dinlenme istasyonu olarak görülmektedir.

Franchise Market Türkiye
Üç ayda bir basılarak kitabevlerinden sanayi odalarına, beş yıldızlı otellerden havalimanlarına kadar birçok noktaya ulaşıyor. Hazırladığımız kaliteli, zengin içeriklerle ve ortak platformda buluşturduğumuz markalar, tedarikçiler ve yatırımcılarla franchise sektörüne hız veren ve ileriye taşıyan katma değerler yaratıyoruz ve daha fazlasını yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.