AXA’dan Kadın Girişimci Sigortası

Uzun yıllardır kadın girişimcilerin ekonomiye katılımını artırmak için çalışmalar ve araştırmalar yürüten AXA Sigorta “Kadın Girişimci Sigortası” ile kadınların iş yerlerini tek poliçe ile teminat altına alıyor. Bunun yanı sıra kadınların bireysel ihtiyaçlarını da kolaylıkla sağlıyor.

Kadın Girişimci sigortası işyerinizin başına gelebilecek her türlü doğal afet, kaza, terör saldırısı, grev, halk hareketleri, iş durması ve alternatif masrafları ihtimal dahiline alırken kişisel hizmetlerle de kadınların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sigorta kapsamındaki hizmetler temel olarak kişiye özel ve aileye özel asistan hizmetleri olarak iki ana başlık altında toplanıyor. Hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

A. Kişiye Özel Asistans Hizmetleri

1. Medikal Hizmetler

 • Tıbbi bilgi ve danışma
 • Tıbbi nakil (ambulans gönderimi)
 • İndirimli sağlık tarama
 • 7/24 Kadın Sağlığı Danışma
 • Spa ve spor salonu indirimi
 • Psikolojik danışma
 • Yurtdışı medikal, ikinci hekim görüşü (daha önceden teşhis konulmuşsa)

2. Kişisel Hizmetler

 • Concierge Hizmetleri (Rezervasyon, organizasyon, ulaştırma, idari hizmetler, danışmanlık gibi işlemler)
 • Seyahat asistans (Seyahat edilecek yerle ilgili bilgi verme, seyahat bölgesinde tıbbi bilgi ve danışmanlık)
 • Kapkaç durumunda yardım (Kapkaç sonucunda ev ve araba gibi önemli anahtarların ele geçirilmesi, mağduriyet durumunda ulaşım masraflarının karşılanması, nakit avans ve bilgi hizmeti, hastane durumu olduğunda hasta ve refakatçi masraflarının karşılanması)

3. Diğer Hizmetler

 • Yol yardım (çekme durumunda, lastik yardımı gerektiğinde, araç muayenesi)
 • Konut asistans (evle ilgili elektrik-su tesisatında yaşanabilecek ani hasarlar, çilingir hizmeti, cam kırılması, hasar sonucu doğabilecek farklı yerde konaklama masrafları…)

B. Aileye Özel Asistans Hizmetleri

Girişimci kadın sigortası ile sigortalının yanı sıra aile bireyleri de çeşitli imkanlardan yararlanabilmektedir. Bu hizmetler başlıca şöyledir;

 • Tıbbı bilgi ve danışma
 • Tıbbi nakil
 • İndirimli sağlık taraması
 • Çocuk ve yeni doğan sağlığı danışma
 • Acil durumlarda evde çocuk bakımı hizmeti
 • Evde yaşlı bakımı hizmeti

AXA Sigorta’nın bu yeniliği ekonomik kalkınmaya destek ve sigortacılığın gelişimi için de önem taşıyor. AXA’nın Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kolu olan IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve Accenture ile yürütülen araştırmaya göre kadınlar sigorta sektörü için büyük fırsat oluşturuyor.

Kadınlara yönelik sigorta pazarının 2030 yılına kadar dünyada iki kat büyümesi beklenirken Türkiye’de ise on katı büyümesi ön görülüyor.

Türkiye’deki büyümenin daha fazla olacağı beklentisi, kadınların yüksek öğrenim oranının artması, işgücüne katılım oranının artması, aile içi satın alma kararlarında kadınların belirleyici olması, henüz keşfedilmemiş kadın girişimci potansiyeli gibi temel nedenlere dayandırılıyor.